Galgaguta községben komposztálást népszerűsítő mintaprojekt valósult meg az Önkormányzat szervezésében. 


A projekt során 150 db 1 m3-es felületkezelt tölgyfa komposztáló láda került ingyenesen kiosztásra a település lakosai részére.

Galgaguta Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Program keretében (KEOP) meghirdetett „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek – A komponens” elnevezésű pályázati felhívásra. Az önkormányzat „ Összefogás Galgagután környezetünk megóvásáért” című KEOP-6.2.0/A/11-2011-0218 számú pályázaton 5 685 692 Ft Európai Uniós vissza nem térítendő támogatást nyert, melyhez az 5 % önerőt saját maga biztosította, így a projekt bruttó összköltsége 5 984 939 Ft lett. 

A projekt során az akcióhoz csatlakozó önkéntes galgagutai lakosok, a házuk körül keletkező, biológiailag lebomló hulladékot helyezhetik el a pályázat keretében ki­osz­tás­ra került komposztáló­-edé­nyekbe, és készíthetnek belőle házi komposztot. A komposztálási folyamatot, az eszközök használatát ingyenes csoport­ fog­lal­ko­zá­sok keretében tanulhatták meg a résztvevők. A csoportfoglalkozásokhoz kapcsolódóan, a komposztálási ismereteket összefoglaló kiadványok kerültek átadásra a résztvevők számára. 

Galgaguta Község Önkormányzata elkötelezett híve a környezetvédelemnek, kiemelt szempont a településen, a lakosság kör­nye­zet­tudatos szem­léletformálása. 

Jelen projekttel egyrészről széles célközönség számára történt meg a kom­posz­tá­ló ládák ingyenes kihelyezése, másrészről a házi komposztálás népszerűsítése egy­ben szemléletformálást is végrehajt, biztosítva ezzel a projekt fenntarthatóságát.