A katasztrófavédelem az őszi ellenőrzéseken egyebek között azt vizsgálta, adottak-e a tűzoltói beavatkozás feltételei. A tapasztalatok szerint kissé javult a középmagas és magas lakóépületek tűzvédelmi helyzete, de még mindig sok a szabálytalanság. A legtöbb bírságot a menekülési útvonalak leszűkítése miatt szabták ki, mivel ez egy társasházban ez központi kérdés.
Kiderült, sok helyen ezeket az útvonalakat éghető anyagú, jellemzően linóleumburkolat borítja és több helyen leszűkítették a kiürítési útvonalat, illetve éghető anyagot tároltak ott. Az ellenőrzött épületek csaknem mindegyikében biztosították a kijutást a tetőre, az átjárást a szomszédos lépcsőházba, de ötvenöt helyen lezárták a tetőre vezető ajtót, a kulcs nem volt a kulcsdobozban, tíz épületben pedig nem is lehetett átjutni a szomszédos lépcsőházba.

Biztonsági felvonó egyik vizsgált lakóépületben sem volt. Szintén nem volt a vizsgált épületek túlnyomó többségében beépített tűzjelző, illetve tűzoltó-berendezés. Ahol mégis volt, ott előfordult, hogy az ellenőrzés, a karbantartás megfelelőségét nem tudták igazolni, és volt, ahol a tűzjelző központ állandó felügyeletét nem biztosították.

280 esetben a lakók nem a rendeltetésük szerint használták a közös tereket, tároltak valamit a szemétledobóban, a villanyóraszekrényben, a liftgépházban. Az egyik épület tárolójában laktak is, három épület pincéjében pedig gázpalackot tároltak. A hiányosságok miatt 110 esetben szabtak ki bírságot, leggyakrabban a menekülési útvonal leszűkítés miatt.

Mint korábban megírtuk, január 1-jétől a társasházaknak saját tűzvédelmi szabályzatot kell kidolgozniuk és a bírság akár 10 millió forint is lehet a 25-30 oldalas dokumentum hiánya miatt. Az új rendelet szerint a tűzvédelmi szabályrendszernek kell lennie a három szintnél magasabb, tíznél több lakó-, illetve üdülőhelyiséget magukba foglaló házakban.

Ossza meg, hogy mások is értesüljenek róla!