Felmentését kérte az utolsó szó jogán a 2006-os őszi eseményekkel összefüggésben elkövetett katonai bűncselekmények miatt rendőri vezetők és beosztottjaik ellen indult büntetőper öt vádlottja a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla katonai tanácsa előtt hétfőn. 
Bene László volt országos rendőrfőkapitány úgy fogalmazott: "az őszi események kapcsán (...) minden intézkedésem arra irányult, hogy a rendőrséget ebből a helyzetből kivezessem, és minden tekintetben alkalmassá tegyem arra, hogy az ország közbiztonságát, közrendjét az állampolgárok biztonságát szavatolni tudjam".

Hozzátette: azok, akik figyelemmel kísérték a 2006 októbere utáni eseményeket, láthatták, hogy "az élet ezt visszaigazolta". 

A volt országos rendőrfőkapitány azt kérte, hogy a táblabíróság a korábbi, első fokon született felmentő ítéletét hagyja helyben. 

Gergényi Péter volt budapesti rendőrfőkapitány ugyancsak felmentését kérte az utolsó szó jogán. Felidézte: 2006 őszén a rendőri vezetésnek semmilyen információja nem volt a várható történésekről, az erre hivatott szolgálatoktól semmilyen információt nem kaptak. 

"A jól szervezett, brutális támadás meglepetésszerű volt, ilyen az elmúlt évtizedekben nem történt Magyarországon, a kollégáknak nagyon nehéz helyzetben kellett helyt állniuk" - mondta. 

Hozzátette: "2006 őszén is a hatályos törvények alapján, a legjobb tudásom szerint láttam el a szolgálatomat, semmiféle bűncselekményt nem követtem el, a hazámat szolgáltam".

Dobozi József, a Készenléti Rendőrség akkori parancsnoka azt mondta: több mint 32 éve szolgálja a magyar rendőrséget, minden esetben a törvényeknek, a jogszabályoknak, az elöljárói utasításának megfelelően járt el.
Így volt ez 2006-ban is - tette hozzá, kérve, hogy a bíróság hagyja helyben az első fokon kiszabott felmentő ítéletét.

A per negyed- és ötödrendű vádlottja szintén felmentését kérte a perben. 

Az ügyben tavaly októberben hirdetett ítéletet első fokon a Fővárosi Törvényszék katonai tanácsa, amely Gergényi Péter volt budapesti rendőrfőkapitányt elöljárói intézkedés elmulasztása, a per negyedrendű vádlottját, aki a tévészékház ostrománál a rendőri erők helyszínparancsnoka volt, parancs iránti engedetlenség miatt a legenyhébb szankcióban, megrovásban részesítette. A többi vádlottat ugyanakkor felmentette. 

A másodfokú tárgyaláson az ügyész azt kérte, hogy a vádlottak többségét a táblabíróság mondja ki bűnösnek. Bene László és Dobozi József ügyében azonban hatályon kívül helyezést és új eljárás lefolytatását indítványozta. 

Az ügyészség a tévészékház 2006. szeptember 18-19-ei ostrománál és az azt követő napokban, valamint az október 23-án a főváros utcáin történtekkel kapcsolatban jobbára mulasztással elkövetett katonai bűncselekmények miatt emelt vádat a három rendőrtábornok és tizenegy rendőrtiszt ellen. 

A vádhatóság a székházostrommal kapcsolatban lényegében azt rótta Gergényi Péter terhére: világossá kellett válnia számára, hogy a helyszínparancsnok nem hajtja végre a székház megvédésére vonatkozó parancsot, mégsem tett érdemi intézkedéseket a parancs végrehajtására. 

A tévészékház ostromát követő eseményekkel kapcsolatos vádpontok szerint a csapaterős rendőri intézkedések során az alegységparancsnokok nem intézkedtek annak érdekében, hogy megelőzzék, félbeszakítsák, illetve utólag kivizsgálják alárendeltjeik túlkapásait. 

A tárgyalás januárban folytatódik, akkor a bíróság lehetőséget ad a hétfői tárgyaláson meg nem jelent többi vádlottnak arra, hogy az utolsó szó jogán felszólalhasson.

MTI