Állampolgári beadványok érkeztek a Hatósághoz, amelyekben az érintettek az Egyesülettel kapcsolatos saját tapasztalataikat osztották meg, valamint segítséget kértek személyes adataik védelme érdekében. 
Az egyik panaszos elhatározta, hogy kilép a szervezetből, és kérte a vele kapcsolatos dokumentumok kiadását, de kérését nem teljesítették. Ezen túl arról a félelméről is beszámolt, amely szerint, ha szakít a szervezettel, akkor ezeket a rendkívül érzékeny, írásban rögzített információkat vele szemben felhasználhatják.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárása olyan állampolgári bejelentések nyomán indult meg, amelyek szerint az adatalanyokat megillető jogok sérülnek az Egyesület adatkezelési gyakorlata során. A hatósági eljárás célja annak megállapítása, hogy a vallási egyesület adatkezelése összhangban áll-e a magyar adatvédelmi szabályozással. Állampolgári beadványok érkeztek a Hatósághoz, amelyekben az érintettek az Egyesülettel kapcsolatos saját tapasztalataikat osztották meg, valamint segítséget kértek személyes adataik védelme érdekében.

Az egyik beadványozó tapasztalata szerint belépése idején örömmel fogadták a szervezetben és segítséget kapott élete nehéz időszakában, eközben olyan személyes információkat osztott meg, amelyeket csak a legközelebbi barátai ismerhetnek. A panaszos évek múltán elhatározta, hogy kilép a szervezetből, és kérte a vele kapcsolatos dokumentumok kiadását. Kérését nem teljesítették. Ezen túl arról a félelméről is beszámolt, amely szerint, ha szakít a szervezettel, akkor ezeket a rendkívül érzékeny, írásban rögzített információkat vele szemben felhasználhatják. Félelmét erősíti, hogy az információk rossz szándékú felhasználás esetén alkalmasak egzisztenciájának tönkretételére, és arra is, hogy családi életét szétzilálják. Tekintettel kérelme elutasítására, kiszolgáltatottságában végül nem mert kilépni a szervezetből.

A személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok szerint az adatkezelőnek erre irányuló érintetti kérelem esetén betekintést kell nyújtania a róla készült iratokba, feljegyzésekbe. Ha a kérés az érintett hozzájárulásával felvett adatok törlésére irányul, akkor főszabály szerint ez az igény sem utasítható el.

A Hatóság közelmúltban megindított eljárása során helyszíni ellenőrzést tartott a szervezet központi, budapesti irodájában, valamint a szervezet nyíregyházi Missziójánál. Az ellenőrzés során a Hatóság elektronikus és papír alapú adathordozókat foglalt le. A Hatóság eljárása eredményéről tájékoztatni fogja a közvéleményt.

Forrás: MTI