A rokkantnyugdíjas Nagy Béláné azért kereste meg az emberjogi bíróságot, mert az állam megtagadta a rokkantnyugdíja folyósítását. A perben a strasbourgi emberi jogi bíróság a nőnek adott igazat és kártérítést ítélt meg neki. 
Az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) Nagykamarája ítélete szerint a magyar hatóságok megsértették az Emberi Jogok Európai Egyezményének magántulajdont védő passzusát, amikor megtagadták Nagy Béláné rokkantnyugdíjának folyósítását. 

A bíróság indoklása szerint a 2010-ben érvénybe lépett jogszabály és az azt 2012-ben módosító törvényi változás a rokkantnyugdíjas asszonyt megfosztotta a megélhetésétől, annak ellenére, hogy az asszony egészségi állapota nem változott a rokkanttá nyilvánítása óta.

A strasbourgi bírói testület ezért a 2015 februárjában első fokon megítélt 10 ezer euró, - 3 millió forint – vagyoni kártérítésen felül 5 ezer euró nem vagyoni kártérítés megfizetésére kötelezte a magyar államot. Ezen felül közel 13 eurót kell fizetnie a költségek és egyéb ráfordítások megtérítésére a baktalórántházai rokkantnyugdíjas asszony részére.
Az ügy előzménye szerint Nagy Bélánét még 2001-ben 67 százalékos rokkantnak nyilvánították. Azonban a 2010-ben életbe lépő jogszabály miatt elvesztette a jogosultságát a rokkantnyugdíjra. 
A 2012-es szabályok életbe lépése után újra kérte a rokkantnyugdíját, de nem kapta meg. Azt mondták neki, hogy nem felelt meg az új törvény előírásainak, nem fizette kellően hosszú ideig a társadalombiztosítási járulékot. 

Az Európa Tanács által létrehozott bírói testület az első fokú ítéletet megerősítette. Eszerint az asszony rokkantnyugdíjának elvesztése drasztikus és előre nem látható változás volt a panaszos életében. A rokkantnyugdíjának megfosztása miatt a nőnek túlzott és aránytalanul nagy személyes teher nehezedett, az ésszerű és arányos csökkentés jobb és elégséges megoldás lehetett volna.

Az elsőfokú döntés ellen a magyar kormány fellebbezett, így került az asszony ügye a Nagykamara elé.

Forrás: propeller.hu